Go Ahead London

Plaxton Pointer Fleet

DP, LDP, MB 200 Series

 

Route 39, Go Ahead London, LDP216, SK52MOU, Putney BridgeRoute 39, Go Ahead London, LDP216, SK52MOU, Putney BridgeTaken By Adam Murray

DP Fleet

Fleet Info. Registration Garage Photographs Identity
DP193 EU53 PXY Stockwell SW DP193 Photos London General
DP194 EU53 PXZ Stockwell SW DP194 Photos London General
DP195 EU53 PYA Stockwell SW DP195 Photos London General
DP196 EU53 PYB Stockwell SW DP196 Photos London General
DP197 EU53 PYD Stockwell SW DP197 Photos London General
DP198 EU53 PYF Stockwell SW DP198 Photos London General
DP199 EU53 PYG Stockwell SW DP199 Photos London General
DP200 EU53 PYH Stockwell SW DP200 Photos London General
DP201 EU53 PYJ Stockwell SW DP201 Photos London General
DP202 EU53 PYL Stockwell SW DP202 Photos London General
DP203 EU53 PYO Stockwell SW DP203 Photos London General
DP204 EU53 PYP Stockwell SW DP204 Photos London General
DP205 BT04 BUS Stockwell SW DP205 Photos London General
DP209 SN56 AYD Stockwell SW DP209 Photos London General

 

LDP Fleet

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Fleet Info. Registration Garage Photographs
LDP191 SN51 UAD River Road RR LDP191 Photos
LDP192 SN51 UAE Orpington MB LDP192 Photos
LDP193 SN51 UAF Bexleyheath BX LDP193 Photos
LDP194 SN51 UAG Bexleyheath BX LDP194 Photos
LDP198 SN51 UAL River Road RR LDP198 Photos
LDP200 SN51 UAO Peckham PM LDP200 Photos
LDP205 SN51 UAU Orpington MB LDP205 Photos
LDP206 SN51 UAV Bexleyheath BX LDP206 Photos
LDP207 SN51 UAW Camberwell Q LDP207 Photos
LDP208 SN51 UAX New Cross NX LDP208 Photos
LDP209 SN51 UAY New Cross NX LDP209 Photos
LDP210 SN51 UAZ New Cross NX LDP210 Photos
LDP249 SN53 KKF Croydon C LDP249 Photos
LDP250 SN53 KKG Croydon C LDP250 Photos
LDP251 SN53 KKH Croydon C LDP251 Photos
LDP252 SN53 KKJ Croydon C LDP252 Photos
LDP253 SN53 KKL Croydon C LDP253 Photos
LDP254 SN53 KKM Croydon C LDP254 Photos
LDP255 SN53 KKO Croydon C LDP255 Photos
LDP256 SN53 KKP Croydon C LDP256 Photos
LDP257 SN53 KKR Croydon C LDP257 Photos
LDP258 SN53 KKT Croydon C LDP258 Photos
LDP259 SN53 KKU Croydon C LDP259 Photos
LDP260 SN53 KKV Croydon C LDP260 Photos
LDP261 SN53 KKW Croydon C LDP261 Photos
LDP262 SN53 KKX Croydon C LDP262 Photos
LDP264 LX05 EYR Northumberland Park NP LDP264 Photos
LDP273 LX06 EYT New Cross NX LDP273 Photos
LDP274 LX06 EYU New Cross NX LDP274 Photos
LDP275 LX06 EYV New Cross NX LDP275 Photos
LDP276 LX06 EYW New Cross NX LDP276 Photos
LDP277 LX06 FBD New Cross NX LDP277 Photos
LDP278 LX06 FBE New Cross NX LDP278 Photos
LDP279 LX06 FAA Morden Wharf MG LDP279 Photos
LDP280 LX06 FAF New Cross NX LDP280 Photos
LDP281 LX06 FAJ Waterside Way PL LDP281 Photos
LDP282 LX06 FAK Waterside Way PL LDP282 Photos
LDP283 LX06 FAM Waterside Way PL LDP283 Photos
LDP284 LX06 FAO Waterside Way PL LDP284 Photos
LDP285 LX06 FAU Waterside Way PL LDP285 Photos
LDP286 LX06 FBA Waterside Way PL LDP286 Photos
LDP292 LX06 EZZ Putney AF LDP292 Photos
LDP293 LX06 EZJ Putney AF LDP293 Photos
LDP294 LX06 EZK Putney AF LDP294 Photos

 

210-219, 251-256, 271-286

Fleet Info Registration Garage Photographs
214 SN03 WMG Croydon C MB 214 Photos
215 SN03 WMK Orpington MB MB 215 Photos
219 SN03 WMY Croydon C MB 219 Photos
253 SN54 GPY Orpington MB MB 253 Photos
254 SN54 GPZ Orpington MB MB 254 Photos
255 SN54 GRF Orpington MB MB 255 Photos
256 SN54 GRK Orpington MB MB 256 Photos
274 SN03 YBG Orpington MB MB 274 Photos
276 SN03 YBK Orpington MB MB 276 Photos
277 SN03 YBR Stockwell SW MB 277 Photos
278 SN03 YBS Orpington MB MB 278 Photos

Last Updated 12th August 2017