Metroline Withdrawn TA/TAL Fleet

TA's

Route 139, Metroline, TA71, T41KLD, WaterlooRoute 139, Metroline, TA71, T41KLD, WaterlooTaken By Adam Murray

Fleet Info Registration Photographs
TA66 T61 KLD TA66 Photos
TA67 T67 KLD TA67 Photos
TA68 T68 KLD TA68 Photos
TA69 T69 KLD TA69 Photos
TA70 T37 KLD TA70 Photos
TA71 T41 KLD TA71 Photos
TA72 T72 KLD TA72 Photos
TA73 T43 KLD TA73 Photos
TA74 T74 KLD TA74 Photos
TA75 T75 KLD TA75 Photos
TA76 T76 KLD TA76 Photos
TA77 T87 KLD TA77 Photos
TA78 T78 KLD TA78 Photos
TA79 T79 KLD TA79 Photos
TA80 T89 KLD TA80 Photos
TA81 T38 KLD TA81 Photos
TA82 T182 CLO TA82 Photos
TA83 T183 CLO TA83 Photos
TA84 T184 CLO TA84 Photos
TA85 T185 CLO TA85 Photos
TA86 T186 CLO TA86 Photos
TA87 T187 CLO TA87 Photos
TA88 T188 CLO TA88 Photos
TA89 T189 CLO TA89 Photos
TA90 T190 CLO TA90 Photos
TA91 T191 CLO TA91 Photos
TA92 T192 CLO TA92 Photos
TA93 T193 CLO TA93 Photos
TA94 T194 CLO TA94 Photos
TA95 T195 CLO TA95 Photos
TA96 T196 CLO TA96 Photos
TA97 T197 CLO TA97 Photos
TA98 T198 CLO TA98 Photos
TA99 T199 CLO TA99 Photos
TA100 T218 CLO TA100 Photos
TA101 T201 CLO TA101 Photos
TA102 T202 CLO TA102 Photos
TA103 V303 GLB TA103 Photos
TA104 T204 CLO TA104 Photos
TA105 T205 CLO TA105 Photos
TA106 T206 CLO TA106 Photos
TA107 T207 CLO TA107 Photos
TA108 V308 GLB TA108 Photos
TA109 V309 GLB TA109 Photos
TA110 V310 GLB TA110 Photos
TA111 V311 GLB TA111 Photos
TA112 V312 GLB TA112 Photos
TA113 V313 GLB TA113 Photos
TA114 V314 GLB TA114 Photos
TA115 V315 GLB TA115 Photos
TA116 V316 GLB TA116 Photos
TA117 V317 GLB TA117 Photos
TA638 LK05 GFO TA638 Photos
TA639 LK05 GFV TA639 Photos
TA640 LK05 GFX TA640 Photos
TA641 LK05 GFY TA641 Photos
TA642 LK05 GFZ TA642 Photos
TA643 LK05 GGA TA643 Photos
TA644 LK05 GGE TA644 Photos
TA645 LK05 GGF TA645 Photos
TA646 LK05 GGJ TA646 Photos
TA647 LK05 GGO TA647 Photos
TA648 LK05 GGP TA648 Photos
TA649 LK05 GGU TA649 Photos
TA650 LK05 GGV TA650 Photos
TA651 LK05 GGX TA651 Photos
TA652 LK05 GGY TA652 Photos
TA653 LK05 GGZ TA653 Photos
TA654 LK05 GHA TA654 Photos
TA655 LK05 GHB TA655 Photos
TA656 LK05 GHD TA656 Photos
TA657 LK05 GHF TA657 Photos
TA658 LK05 GHG TA658 Photos
TA659 LK05 GHH TA659 Photos

TAL's

Fleet Info Registration Photographs
TAL118 X341 HLL TAL118 Photos
TAL119 X319 HLL TAL119 Photos
TAL120 X336 HLL TAL120 Photos
TAL121 X337 HLL TAL121 Photos
TAL122 X322 HLL TAL122 Photos
TAL123 X343 HLL TAL123 Photos
TAL124 X324 HLL TAL124 Photos
TAL125 X335 HLL TAL125 Photos
TAL126 X326 HLL TAL126 Photos
TAL127 X327 HLL TAL127 Photos
TAL128 X338 HLL TAL128 Photos
TAL129 X329 HLL TAL129 Photos
TAL130 X342 HLL TAL130 Photos
TAL131 X331 HLL TAL131 Photos
TAL132 X332 HLL TAL132 Photos
TAL133 X339 HLL TAL133 Photos
TAL134 X334 HLL TAL134 Photos